رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: ۲۵۰ هزار دُز واکسن چینی در راه ایران

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: ۲۵۰ هزار دُز واکسن چینی در راه ایران علیرضا رئیسی: هفته آینده ۲۵۰ هزار دُز واکسن سینوفارم چین و همچنین بزودی ۴.۲ میلیون دُز واکسن استرازنکا به دستمان می رسد می توانیم یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر را تا پایان سال جاری، طبق اولویت واکسینه کنیم.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: ۲۵۰ هزار دُز واکسن چینی در راه ایران

علیرضا رئیسی:

هفته آینده ۲۵۰ هزار دُز واکسن سینوفارم چین و همچنین بزودی ۴.۲ میلیون دُز واکسن استرازنکا به دستمان می رسد

می توانیم یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر را تا پایان سال جاری، طبق اولویت واکسینه کنیم.