رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعیین محدودیت سنی ۴۰ تا ۷۵ سال برای نامزدهای ریاست جمهوری

تعیین محدودیت سنی ۴۰ تا ۷۵ سال برای نامزدهای ریاست جمهوری سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:اگر هیأت مدیره مجلس تغییرات انتخابات ریاست جمهوری را مصوب کند، در شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و سن ۴۰ تا ۷۵ سال ضروری خواهد شد.

تعیین محدودیت سنی ۴۰ تا ۷۵ سال برای نامزدهای ریاست جمهوری

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:اگر هیأت مدیره مجلس تغییرات انتخابات ریاست جمهوری را مصوب کند، در شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و سن ۴۰ تا ۷۵ سال ضروری خواهد شد.