رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرصت نام نویسی وام اجاره تمام شد

فرصت نام نویسی وام اجاره تمام شد امروز فرصت ثبت نام و تشکیل پرونده برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به پایان می رسد؛ البته کسانی که پرونده شان در بانک‌ها در جریان است می‌توانند در روزهای آینده وام را دریافت کنند.

فرصت نام نویسی وام اجاره تمام شد

امروز فرصت ثبت نام و تشکیل پرونده برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به پایان می رسد؛ البته کسانی که پرونده شان در بانک‌ها در جریان است می‌توانند در روزهای آینده وام را دریافت کنند.