رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علت آتش سوزی گمرک اسلام قلعه هرات مشخص شد

علت آتش سوزی گمرک اسلام قلعه هرات مشخص شد هیئت بخش خصوصی و نمایندگان مجلس افغانستان بررسی میدانی از گمرک اسلام‌قلعه هرات داشتند بعد از بررسی‌های میدانی، علت آتش‌سوزی اخیر در این، گمرک نمونه‌گیری غیر اصولی گاز مایع از سوی ادارۀ استاندارد و شرکت قراردادی بوده‌است

علت آتش سوزی گمرک اسلام قلعه هرات مشخص شد

هیئت بخش خصوصی و نمایندگان مجلس افغانستان بررسی میدانی از گمرک اسلام‌قلعه هرات داشتند

بعد از بررسی‌های میدانی، علت آتش‌سوزی اخیر در این، گمرک نمونه‌گیری غیر اصولی گاز مایع از سوی ادارۀ استاندارد و شرکت قراردادی بوده‌است