رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آلمان: اقدامات ایران، بازگشت آمریکا به برجام را به خطر می‌اندازد!

آلمان: اقدامات ایران، بازگشت آمریکا به برجام را به خطر می‌اندازد! هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان بدون توجه به خروج یکجانبه آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها و بدعهدی طرف‌های غربی این توافق مدعی شد که، اقدامات اخیر ایران بازگشت آمریکا به برجام را به خطر می‌اندازد.

آلمان: اقدامات ایران، بازگشت آمریکا به برجام را به خطر می‌اندازد!

هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان بدون توجه به خروج یکجانبه آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها و بدعهدی طرف‌های غربی این توافق مدعی شد که، اقدامات اخیر ایران بازگشت آمریکا به برجام را به خطر می‌اندازد.