رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گادوین منشا از حضور در تمام دیدارهای فوتبال محروم شد

گادوین منشا از حضور در تمام دیدارهای فوتبال محروم شد با تایید کمیته استیناف فدراسیون فوتبال «گادوین منشا» به دلیل تخلفات اخلاقی از همراهی و حضور در تمام مسابقات محروم شد./مهر

گادوین منشا از حضور در تمام دیدارهای فوتبال محروم شد

با تایید کمیته استیناف فدراسیون فوتبال «گادوین منشا» به دلیل تخلفات اخلاقی از همراهی و حضور در تمام مسابقات محروم شد./مهر