رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شهادت ۲ تن از نیروهای تفحص در مناطق جنگی دوران دفاع مقدس؛

شهادت ۲ تن از نیروهای تفحص در مناطق جنگی دوران دفاع مقدس؛ بر اثر انفجار مین در منطقه عملیاتی کله قندی در غرب مهران، فرمانده تفحص پیکر شهدا در مهران و یکی از اعضای این گروه به شهادت رسیدند.

شهادت ۲ تن از نیروهای تفحص در مناطق جنگی دوران دفاع مقدس؛

بر اثر انفجار مین در منطقه عملیاتی کله قندی در غرب مهران، فرمانده تفحص پیکر شهدا در مهران و یکی از اعضای این گروه به شهادت رسیدند.