رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک مقام ارشد آمریکایی: اروپا از ما دعوت کند آماده گفت‌وگو با ایران هستیم

یک مقام ارشد آمریکایی: اروپا از ما دعوت کند آماده گفت‌وگو با ایران هستیم خبرگزاری رویترز به نقل از «یک مقام ارشد آمریکایی» اعلام کرد که چنانچه اتحادیه اروپا از آمریکا برای حضور در نشست برجام دعوت کند، این کشور آماده گفت‌وگو با ایران است

یک مقام ارشد آمریکایی: اروپا از ما دعوت کند آماده گفت‌وگو با ایران هستیم

خبرگزاری رویترز به نقل از «یک مقام ارشد آمریکایی» اعلام کرد که چنانچه اتحادیه اروپا از آمریکا برای حضور در نشست برجام دعوت کند، این کشور آماده گفت‌وگو با ایران است