رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مطالعه فاز یک تست انسانی واکسن کوو ایران برکت پایان یافت

مطالعه فاز یک تست انسانی واکسن کوو ایران برکت پایان یافت دکتر حامد حسینی مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران : مطالعه فاز یک تست انسانی واکسن کووایران برکت پایان یافت. تزریق انسانی مرحله اول مطالعات بالینی نخستین واکسن کرونا ساخت محققان ایرانی در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از ۹ دی […]

مطالعه فاز یک تست انسانی واکسن کوو ایران برکت پایان یافت

دکتر حامد حسینی مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران :

مطالعه فاز یک تست انسانی واکسن کووایران برکت پایان یافت.

تزریق انسانی مرحله اول مطالعات بالینی نخستین واکسن کرونا ساخت محققان ایرانی در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از ۹ دی ماه تا روز گذشته طی ۲ مرحله به تمام داوطلبان تزریق شده است.

۵۶ داوطلب دو مرحله واکسن خود را در این مدت دریافت کردند و کار تزریق این مرحله به پایان رسیده است.

تا ۱۴ اسفند ماه آخرین نمونه خون گیری از داوطلبان انجام و نتایج نهایی فاز یک تست انسانی در اختیار سازمان غذا و دارو قرار می گیرد.