رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایران جت مسافری ۱۰۰ نفره‌ می‌سازد

ایران جت مسافری ۱۰۰ نفره‌ می‌سازد رییس سازمان هواپیمایی کشور: مقرر شده است با استفاده از توان داخل و در قالب تفاهم‌نامه‌ سازمان هواپیمایی و وزارت دفاع، هواپیمای جت مسافری ۱۰۰ نفره ایرانی ساخته شود. در حال حاضر عملیات مطالعاتی ساخت این هواپیما آغاز شده است.

ایران جت مسافری ۱۰۰ نفره‌ می‌سازد

رییس سازمان هواپیمایی کشور: مقرر شده است با استفاده از توان داخل و در قالب تفاهم‌نامه‌ سازمان هواپیمایی و وزارت دفاع، هواپیمای جت مسافری ۱۰۰ نفره ایرانی ساخته شود. در حال حاضر عملیات مطالعاتی ساخت این هواپیما آغاز شده است.