رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درمان سریع‌تر کووید-۱۹ با کمک شبیه‌سازی‌ محاسباتی

درمان سریع‌تر کووید-۱۹ با کمک شبیه‌سازی‌ محاسباتی پژوهشگران انگلیسی در بررسی جدید خود دریافته‌اند که شاید بتوان با کمک مدل‌سازی محاسباتی، به شبیه‌سازی‌ پروتئین خوشه‌ای کروناویروس پرداخت تا امکان درمان سریع‌تر آن فراهم شود.

درمان سریع‌تر کووید-۱۹ با کمک شبیه‌سازی‌ محاسباتی

پژوهشگران انگلیسی در بررسی جدید خود دریافته‌اند که شاید بتوان با کمک مدل‌سازی محاسباتی، به شبیه‌سازی‌ پروتئین خوشه‌ای کروناویروس پرداخت تا امکان درمان سریع‌تر آن فراهم شود.