رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جیب خالی بازنشستگان در شب عید

جیب خالی بازنشستگان در شب عید جمعیت چند میلیونی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به ویژه ۶۰ درصد حداقل بگیران در وضعیت بغرنجی به سر می‌برند و در مسابقه وعده و وعیدهای توخالی و افزایش هزینه‌ها سرگردان و حیرانند. قشر بازنشسته کشور در روزهای پایانی سال، بیشتر از روزهای دیگر، دغدغه و استرس دارد. […]

جیب خالی بازنشستگان در شب عید

جمعیت چند میلیونی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به ویژه ۶۰ درصد حداقل بگیران در وضعیت بغرنجی به سر می‌برند و در مسابقه وعده و وعیدهای توخالی و افزایش هزینه‌ها سرگردان و حیرانند.

قشر بازنشسته کشور در روزهای پایانی سال، بیشتر از روزهای دیگر، دغدغه و استرس دارد. چون می‌داند که با یک و نیم میلیون تومان پاداش عیدی که گرفته‌اند نمی‌توانند خنده را بر لب بچه‌ها و نوه و نتیجه‌های خودشان بنشانند.

چطور می‌شود با یک و نیم میلیون تومان پاداش عیدی، بتوان خانواده را سر سفره شام سال نو جمع کرد و راضی نگه داشت.