رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میزان کشندگی کرونای انگلیسی ۳۰ درصد بیشتر از کرونای معمولی

میزان کشندگی کرونای انگلیسی ۳۰ درصد بیشتر از کرونای معمولی سخنگوی ستاد کرونا: ویروس انگلیسی در کشور گردش کرده، اما هنوز جایگزین ویروس قبلی نشده از زمان شناسایی یک ویروس به شرطی که کنترل هم نشود، حدود سه ماه طول می‌کشد که بتواند جایگزین ویروس قبلی شود یکسری عوامل مداخله‌گر مانند رعایت پروتکل‌ها، استفاده از […]

میزان کشندگی کرونای انگلیسی ۳۰ درصد بیشتر از کرونای معمولی

سخنگوی ستاد کرونا: ویروس انگلیسی در کشور گردش کرده، اما هنوز جایگزین ویروس قبلی نشده
از زمان شناسایی یک ویروس به شرطی که کنترل هم نشود، حدود سه ماه طول می‌کشد که بتواند جایگزین ویروس قبلی شود
یکسری عوامل مداخله‌گر مانند رعایت پروتکل‌ها، استفاده از ماسک، واکسیناسیون و… می‌تواند سرعت را بسیار پایین آورد
۳۰ درصد میزان کشندگی‌ کرونای انگلیسی بالاتر رفته است
کانون‌های ویروس انگلیسی را در اهواز، قزوین، تهران و البرز پیدا کردیم. این کانون‌ها بصورت کانون‌های کوچک هستند/ ایسنا