رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش دزدی از معلولان!

افزایش دزدی از معلولان! روزنامه همشهری نوشت: با بالا رفتن قیمت ارز و به تبع آن چند برابر شدن نرخ مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت وسایل توانبخشی، نرخ دزدی از معلولان هم بالا رفت

افزایش دزدی از معلولان!

روزنامه همشهری نوشت: با بالا رفتن قیمت ارز و به تبع آن چند برابر شدن نرخ مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت وسایل توانبخشی، نرخ دزدی از معلولان هم بالا رفت