رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رفع مشکل توزیع داروی ضد کرونای آیوِرمِکتین

رفع مشکل توزیع داروی ضد کرونای آیوِرمِکتین عضو تیم تحقیقاتی داروی داخلی آیوِرمِکتین: این دارو هفته آینده در کشور و استان قزوین توزیع می‌شود.

رفع مشکل توزیع داروی ضد کرونای آیوِرمِکتین

عضو تیم تحقیقاتی داروی داخلی آیوِرمِکتین: این دارو هفته آینده در کشور و استان قزوین توزیع می‌شود.