رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمام زندانیان فقیر با بدهی کم آزاد می‌شوند

تمام زندانیان فقیر با بدهی کم آزاد می‌شوند رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفته تا پایان هفته تمام زندانیان فقیر ایران که به علت مبالغ پایین در زندان هستند، شناسایی و از محل اعتبارات اهدایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) آزاد می‌شوند.

تمام زندانیان فقیر با بدهی کم آزاد می‌شوند

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفته تا پایان هفته تمام زندانیان فقیر ایران که به علت مبالغ پایین در زندان هستند، شناسایی و از محل اعتبارات اهدایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) آزاد می‌شوند.