رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احمد خاتمی: واکسن آمریکایی تاکنون ۱۰۰ نفر را کشته

احمد خاتمی: واکسن آمریکایی تاکنون ۱۰۰ نفر را کشته عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری:در دنیا صف طولانی برای نان رایگان در این دوران بحران کرونا تشکیل شد، اما مقام معظم رهبری طرح کمک مومنانه را ارائه کردند که با عزت و احترام کمک‌های مردمی را درب خانه فقرا ببرند و این مدیریت مایه مباهات […]

احمد خاتمی: واکسن آمریکایی تاکنون ۱۰۰ نفر را کشته

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری:در دنیا صف طولانی برای نان رایگان در این دوران بحران کرونا تشکیل شد، اما مقام معظم رهبری طرح کمک مومنانه را ارائه کردند که با عزت و احترام کمک‌های مردمی را درب خانه فقرا ببرند و این مدیریت مایه مباهات و افتخار است که از این بحران با سربلندی عبور کردیم و به واکسن آن نیز خواهیم رسید؛ در حالی‌که واکسن آمریکایی تاکنون ۱۰۰ نفر را کشته، واکسن ایرانی تاکنون موفق عمل کرده است./فارس