رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ریابکوف: آمریکا باید گام اول را در برجام بردارد

ریابکوف: آمریکا باید گام اول را در برجام بردارد سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ای روسیه: در رابطه با اینکه چه طرفی باید گام نخست را بردارد، بدیهی است که آمریکا باید این گام را بردارد زیرا این کشور در دوره ترامپ رئیس جمهوری سابق این کشور از برجام […]

ریابکوف: آمریکا باید گام اول را در برجام بردارد

سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ای روسیه:

در رابطه با اینکه چه طرفی باید گام نخست را بردارد، بدیهی است که آمریکا باید این گام را بردارد زیرا این کشور در دوره ترامپ رئیس جمهوری سابق این کشور از برجام خارج شد.

طبیعی است که انتظار می رود طرف آمریکایی گام اول را بردارد و سپس بر اساس موازنه منافع، ممکن است روند احیای برجام بطور کامل آغاز شود.

در مورد تدریجی بودن گام ها به سوی دیگر، یادآوری می کنم که این طرحی است که در دوره مذاکرات پیش از برجام در فرمت چندجانبه مطرح کردیم. این پیشنهاد اولیه روسیه بوده است. در زمان حاضر در دوره بحران جدی، که معامله هسته ای در آن قرار دارد، آن شیوه (گام به گام) می تواند استفاده شود.