رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پنجم اسفند؛ زمان توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی

پنجم اسفند؛ زمان توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی «سید عباس عراقچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه با بیان اینکه پنجم اسفند اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شود، ولی از برجام خارج نخواهیم شد، گفت که سفر گروسی مدیرکل آژانس به تهران هیچ ارتباطی به تصمیم ایران ندارد و تصمیم ایران اجرا خواهد شد.

پنجم اسفند؛ زمان توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی

«سید عباس عراقچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه با بیان اینکه پنجم اسفند اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می‌شود، ولی از برجام خارج نخواهیم شد، گفت که سفر گروسی مدیرکل آژانس به تهران هیچ ارتباطی به تصمیم ایران ندارد و تصمیم ایران اجرا خواهد شد.