رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقاد رئیس سازمان نظام پزشکی از عقب‌ماندگی در واکسیناسیون مردم

انتقاد رئیس سازمان نظام پزشکی از عقب‌ماندگی در واکسیناسیون مردم محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی در توییتی نوشت: تا امروز ۲۰ هزار واکسن روسی برای جمعیت ۸۰ میلیونی ایران تهیه و توزیع شده‌ است. خوب بود نقادان منصف پی‌گیر علل و عوامل اصلی این عقب‌ماندگی در تهیه واکسن کووید بودند

انتقاد رئیس سازمان نظام پزشکی از عقب‌ماندگی در واکسیناسیون مردم

محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی در توییتی نوشت: تا امروز ۲۰ هزار واکسن روسی برای جمعیت ۸۰ میلیونی ایران تهیه و توزیع شده‌ است. خوب بود نقادان منصف پی‌گیر علل و عوامل اصلی این عقب‌ماندگی در تهیه واکسن کووید بودند