رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازداشت پدر یک کودک ۹ ساله در خراسان به اتهام کودک‌آزاری

بازداشت پدر یک کودک ۹ ساله در خراسان به اتهام کودک‌آزاری سرپرست اداره بهزیستی شهر سبزوار در خراسان رضوی از بازداشت پدر یک کودک ۹ ساله به اتهام “شکنجه و کودک‌آزاری” خبر داده است به گفته حسین دولت‌آبادی همسایگان خانه‌ای در سبزوار به پلیس اطلاع داده بودند که این کودک کتک خورده است به گزارش […]

بازداشت پدر یک کودک ۹ ساله در خراسان به اتهام کودک‌آزاری

سرپرست اداره بهزیستی شهر سبزوار در خراسان رضوی از بازداشت پدر یک کودک ۹ ساله به اتهام “شکنجه و کودک‌آزاری” خبر داده است

به گفته حسین دولت‌آبادی همسایگان خانه‌ای در سبزوار به پلیس اطلاع داده بودند که این کودک کتک خورده است

به گزارش ایسنا به نقل از این مقام بهزیستی دادستان سبزوار دستور داده بوده که پدر کودک بازداشت شود