رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسن مشترک ایران و کوبا در چه مرحله‌ای است؟

واکسن مشترک ایران و کوبا در چه مرحله‌ای است؟ حریرچی معاون کل وزیر بهداشت: واکسن مشترک ایران و کوبا جلوتر از بقیه واکسن‌ها به نتیجه خواهد رسید و جلوتر از همه واکسن‌ها مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و ممکن است قبل از اردیبهشت وارد فاز اجرایی شود. تمام واکسن‌هایی که وارد کشور می‌شود یا تولید […]

واکسن مشترک ایران و کوبا در چه مرحله‌ای است؟

حریرچی معاون کل وزیر بهداشت: واکسن مشترک ایران و کوبا جلوتر از بقیه واکسن‌ها به نتیجه خواهد رسید و جلوتر از همه واکسن‌ها مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و ممکن است قبل از اردیبهشت وارد فاز اجرایی شود.

تمام واکسن‌هایی که وارد کشور می‌شود یا تولید می‌شود طبق دستورالعمل ستاد ملی کرونا براساس معیارهای ملی و عادلانه واکسن تولید می‌شود.