رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درآمد نفتی کشور در دولت روحانی چقدر بود؟

درآمد نفتی کشور در دولت روحانی چقدر بود؟ بررسی آمارهای فروش نفت و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد دولت روحانی تا پایان تیرماه امسال حدود ۳۶۵ میلیارد دلار درآمد ارزی کسب کرده و کمتر از ۷۱ میلیارد دلار از این رقم به صندوق توسعه ملی واریز شده است. میزان متوسط واریزی به صندوق […]

درآمد نفتی کشور در دولت روحانی چقدر بود؟

بررسی آمارهای فروش نفت و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد دولت روحانی تا پایان تیرماه امسال حدود ۳۶۵ میلیارد دلار درآمد ارزی کسب کرده و کمتر از ۷۱ میلیارد دلار از این رقم به صندوق توسعه ملی واریز شده است.

میزان متوسط واریزی به صندوق توسعه ملی در دولت تدبیر و امید ۱۸.۹ درصد است، یعنی کمتر از حداقل سهم صندوق در قانون برنامه‌ پنجم توسعه یعنی ۲۰ درصد و همچنین کمتر از حداقل این سهم در قانون برنامه ششم توسعه یعنی ۳۰ درصد بوده است.