رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش میزان مراجعین سرپایی در استان تهران

افزایش میزان مراجعین سرپایی در استان تهران/تشدید نظارت بر بازار برای رعایت پروتکل های بهداشتی استاندار تهران با اشاره به افزایش میزان مراجعین سرپایی در استان تهران گفت: تشدید نظارت بر بازار به جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دستور کار قرار گرفته است.

افزایش میزان مراجعین سرپایی در استان تهران/تشدید نظارت بر بازار برای رعایت پروتکل های بهداشتی

استاندار تهران با اشاره به افزایش میزان مراجعین سرپایی در استان تهران گفت: تشدید نظارت بر بازار به جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دستور کار قرار گرفته است.