رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مینو محرز: حال ۵۶ داوطلب تزریق کننده واکسن ایرانی کرونا خوب است

مینو محرز: حال ۵۶ داوطلب تزریق کننده واکسن ایرانی کرونا خوب است مسئول تیم نظارت بر فاز مطالعات بالینی واکسن کوو ایران برکت: فاز اول مطالعات بالینی یعنی مصون بودن واکسن را پشت سر گذاشتیم. دو نوبت تزریق روی ۵۶ انجام شد و عارضه مهمی نداشتیم. حال همه داوطلبان خوب است. اینجا هستم که پس […]

مینو محرز: حال ۵۶ داوطلب تزریق کننده واکسن ایرانی کرونا خوب است

مسئول تیم نظارت بر فاز مطالعات بالینی واکسن کوو ایران برکت:
فاز اول مطالعات بالینی یعنی مصون بودن واکسن را پشت سر گذاشتیم.
دو نوبت تزریق روی ۵۶ انجام شد و عارضه مهمی نداشتیم.
حال همه داوطلبان خوب است.
اینجا هستم که پس از بررسی مراحل کارآزمایی بالینی به مردم بگویم با خیال راحت واکسن را بزنید که هم تاثیر دارد و هم ضرر ندارد.