رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گروسی: به نتایج خوبی رسیدیم؛ تعداد بازرسان کاهش نمی‌یابد و بازرسی‌های سرزده امکان‌پذیر است

گروسی: به نتایج خوبی رسیدیم؛ تعداد بازرسان کاهش نمی‌یابد و بازرسی‌های سرزده امکان‌پذیر است مدیرکل آژانس انرژی اتمی پس از رایزنی با مقامات ایران: بعد از مذاکرات و مشورت‌های فشرده با ایران به نتایج بسیار مثبتی رسیدیم اساسا آنچه توافق کردیم عبارتست از اینکه ایران همچنان برنامه نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای را ادامه دهد آژانس […]

گروسی: به نتایج خوبی رسیدیم؛ تعداد بازرسان کاهش نمی‌یابد و بازرسی‌های سرزده امکان‌پذیر است

مدیرکل آژانس انرژی اتمی پس از رایزنی با مقامات ایران:

بعد از مذاکرات و مشورت‌های فشرده با ایران به نتایج بسیار مثبتی رسیدیم

اساسا آنچه توافق کردیم عبارتست از اینکه ایران همچنان برنامه نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای را ادامه دهد

آژانس همچنان برای سه ماه فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود را ادامه می‌دهد

این تفاهم فنی ما را به جایی می‌رساند که مذاکرات سیاسی انجام شود

دسترسی ما کمتر خواهد شد اما آن سطح از نظارت خود را که نیاز داشتیم با این توافق حفظ کردیم

در واقع به یک راه حل موقت رسیدیم

آنچه تغییر می‌کند بازه زمانی فعالیت‌های آژانس خواهد بود اما تعداد بازرسان کاهش نمی‌یابد و بازرسی‌های سرزده امکان‌پذیر است