رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیش از ۱۷.۵ میلیون نفر در بریتانیا دوز اول واکسن را دریافت کردند

بیش از ۱۷.۵ میلیون نفر در بریتانیا دوز اول واکسن را دریافت کردند براساس تازه ترین آمار منتشره شمار کسانی که در بریتانیا نخستین دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند از ۱۷.۵ میلیون نفر گذشت ۶۱۵ هزار و ۱۴۸ نفر هم تاکنون دوز دوم را دریافت کرده اند /بی‌بی‌سی

بیش از ۱۷.۵ میلیون نفر در بریتانیا دوز اول واکسن را دریافت کردند

براساس تازه ترین آمار منتشره شمار کسانی که در بریتانیا نخستین دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند از ۱۷.۵ میلیون نفر گذشت

۶۱۵ هزار و ۱۴۸ نفر هم تاکنون دوز دوم را دریافت کرده اند /بی‌بی‌سی