رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در نقطه صفر

حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در نقطه صفر / حداقل حقوق کارگران باید به ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: قدرت خرید کارگران و بازنشستگان در سال جاری ۶۳ درصد کاهش یافته است درخواست ما افزایش حقوق متناسب با کاهش قدرت خرید بازنشستگان است. با تورمی که […]

حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در نقطه صفر / حداقل حقوق کارگران باید به ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد

صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
قدرت خرید کارگران و بازنشستگان در سال جاری ۶۳ درصد کاهش یافته است

درخواست ما افزایش حقوق متناسب با کاهش قدرت خرید بازنشستگان است.

با تورمی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، حداقل حقوق باید در سال آینده به ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد.

تورم افسارگسیخته، هر آنچه به عنوان افزایش حقوق تعیین شده بود، را بلعید و عملاً حقوق کارگران به نقطه صفر رسید.

در حال حاضر حقوق کارگران و بازنشستگان فقط ۳۷ درصد هزینه‌های زندگی‌شان را تأمین می‌کند.