رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شناسایی قطعی یک مورد کرونای انگلیسی در آذربایجان شرقی

شناسایی قطعی یک مورد کرونای انگلیسی در آذربایجان شرقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شناسایی یک مورد کرونای انگلیسی در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: از شهروندان انتظار می رود با حساسیت بیشتری پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی را رعایت کنند./اخبار نصر

شناسایی قطعی یک مورد کرونای انگلیسی در آذربایجان شرقی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شناسایی یک مورد کرونای انگلیسی در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: از شهروندان انتظار می رود با حساسیت بیشتری پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی را رعایت کنند./اخبار نصر