رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیربهداشت: به من بگویید مدیرکل مرده‌شورخانه!

وزیربهداشت: به من بگویید مدیرکل مرده‌شورخانه! نمکی: دیگر برای ما و همکاران‌مان بیش از این صبوری میسر نیست. ما برای موج‌شکنی خلق نشدیم و دیگران برای موج‌آفرینی. این را همه باید بدانند. محکم هم باید بدانند. نمی‌شود که من ناگهان باخبر شوم بدون اطلاع ما یک گروه آمد و گروهی رفت. آن هم در کشوری […]

وزیربهداشت: به من بگویید مدیرکل مرده‌شورخانه!

نمکی: دیگر برای ما و همکاران‌مان بیش از این صبوری میسر نیست. ما برای موج‌شکنی خلق نشدیم و دیگران برای موج‌آفرینی. این را همه باید بدانند. محکم هم باید بدانند.

نمی‌شود که من ناگهان باخبر شوم بدون اطلاع ما یک گروه آمد و گروهی رفت. آن هم در کشوری که بزرگان نظام مانند رهبر و رئیس‌جمهور رعایت می‌کنند، اما عده‌ای اصلا حواس‌شان به این چیزها نیست. نام مرا به جای وزیر بهداشت بگذارید مدیرکل مرده‌شورخانه!