رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر خارجه آلمان: خواستار همکاری کامل ایران با آژانس هستیم

وزیر خارجه آلمان: خواستار همکاری کامل ایران با آژانس هستیم وزیر امور خارجه آلمان در سخنانی ضمن استقبال از تمایل آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ای، خواستار بازگشت ایران به پایبندی کامل به توافق هسته‌ای شد

وزیر خارجه آلمان: خواستار همکاری کامل ایران با آژانس هستیم

وزیر امور خارجه آلمان در سخنانی ضمن استقبال از تمایل آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ای، خواستار بازگشت ایران به پایبندی کامل به توافق هسته‌ای شد