رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست چین از واشنگتن برای بازگشت به برجام

درخواست چین از واشنگتن برای بازگشت به برجام سخنگوی وزارت امورخارجه چین از آمریکا خواست تا برای حل بن بست موجود در ارتباط با توافق هسته‌ای، هرچه زودتر به این توافق بازگردد.

درخواست چین از واشنگتن برای بازگشت به برجام

سخنگوی وزارت امورخارجه چین از آمریکا خواست تا برای حل بن بست موجود در ارتباط با توافق هسته‌ای، هرچه زودتر به این توافق بازگردد.