رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخالفت نمایندگان مجلس با پیشنهاد اعطای سهمیه بنزین به خانوار فاقد خودرو

مخالفت نمایندگان مجلس با پیشنهاد اعطای سهمیه بنزین به خانوار فاقد خودرو نمایندگان مجلس در جلسه نوبت عصر، با پیشنهاد نماینده تهران مبنی بر اجرای اعطای سهمیه بنزین به خانوار فاقد خودرو از مهر ماه ۱۴۰۰ مخالفت کردند. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰: این طرح ۲ بار در کمیسیون مطرح شد و رأی […]

مخالفت نمایندگان مجلس با پیشنهاد اعطای سهمیه بنزین به خانوار فاقد خودرو

نمایندگان مجلس در جلسه نوبت عصر، با پیشنهاد نماینده تهران مبنی بر اجرای اعطای سهمیه بنزین به خانوار فاقد خودرو از مهر ماه ۱۴۰۰ مخالفت کردند.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰:

این طرح ۲ بار در کمیسیون مطرح شد و رأی نیاورد. اگرچه کشور‌هایی این موضوع را اجرا کرده‌اند، اما در کشور ما زیرساخت‌هایش فراهم نیست.