رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رقم سبد معیشت کارگران مشخص شد

رقم سبد معیشت کارگران مشخص شد فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار: در جلسه امروز کمیته دستمزد که بیش از چهار ساعت به طول انجامید در نهایت مبلغ سبد معیشت کارگران ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار با میانگین ۳.۳ نفر محاسبه و به تایید کمیته دستمزد رسید. این میزان رقم به عنوان ورودی […]

رقم سبد معیشت کارگران مشخص شد

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار:

در جلسه امروز کمیته دستمزد که بیش از چهار ساعت به طول انجامید در نهایت مبلغ سبد معیشت کارگران ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار با میانگین ۳.۳ نفر محاسبه و به تایید کمیته دستمزد رسید.

این میزان رقم به عنوان ورودی برای آغاز جلسات مزدی قرار خواهد گرفت/عصرایران