رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


غریب آبادی: تمام دسترسی های تکمیلی آژانس از نیمه شب امشب متوقف می شود.

غریب آبادی: تمام دسترسی های تکمیلی آژانس از نیمه شب امشب متوقف می شود. نماینده ایران در اژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد: از ساعت ۱۲ امشب چیزی به نام تعهدات فراتر از پادمان نداریم؛ دستورات لازم به تاسیسات هسته ای صادر شده است.

غریب آبادی: تمام دسترسی های تکمیلی آژانس از نیمه شب امشب متوقف می شود.

نماینده ایران در اژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد: از ساعت ۱۲ امشب چیزی به نام تعهدات فراتر از پادمان نداریم؛ دستورات لازم به تاسیسات هسته ای صادر شده است.