رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادارات اهواز تعطیل شدند

ادارات اهواز تعطیل شدند استاندار خوزستان: کلیه ادارات و سازمان‌ها به جز مراکز خدماتی و درمانی اهواز به علت قطع آب و شرایط قرمز کرونایی، امروز تعطیل هستند. در حال حاضر ۱۱ شهر خوزستان در وضعیت هشدار قرار گرفتند و بیمارستان‌ها مملو از بیماران کرونایی هستند.

ادارات اهواز تعطیل شدند

استاندار خوزستان: کلیه ادارات و سازمان‌ها به جز مراکز خدماتی و درمانی اهواز به علت قطع آب و شرایط قرمز کرونایی، امروز تعطیل هستند.

در حال حاضر ۱۱ شهر خوزستان در وضعیت هشدار قرار گرفتند و بیمارستان‌ها مملو از بیماران کرونایی هستند.