رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش ساعت کار مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک در سراسر کشور

افزایش ساعت کار مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک در سراسر کشور؛ مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک با ۲ ساعت افزایش از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ تا ۱۶ فعالند. فعالیت این مرکز در روزهای پنجشنبه تا ساعت ۱۴ ادامه خواهد داشت.

افزایش ساعت کار مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک در سراسر کشور؛

مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک با ۲ ساعت افزایش از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ تا ۱۶ فعالند.

فعالیت این مرکز در روزهای پنجشنبه تا ساعت ۱۴ ادامه خواهد داشت.