رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آب‌بهای مشترکان پرمصرف افزایش می‌یابد

آب‌بهای مشترکان پرمصرف افزایش می‌یابد نمایندگان مجلس، وزارت نیرو را مکلف کردند تا به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف مبلغ ۲۰ تومان از مشترکان دریافت کند.

آب‌بهای مشترکان پرمصرف افزایش می‌یابد

نمایندگان مجلس، وزارت نیرو را مکلف کردند تا به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف مبلغ ۲۰ تومان از مشترکان دریافت کند.