رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نسجام و وحدت کلمه اولویت نخست دوره بازآفرینی پس از جنگ اقتصادی است.

رئیس جمهور (در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت):انسجام و وحدت کلمه اولویت نخست دوره بازآفرینی پس از جنگ اقتصادی است. اتحادیه اوراسیا فضای مناسب برای تجارت و تعاملات سالم و شفاف اقتصادی ایران با کشورهای منطقه است. تأکید رئیس جمهور بر اهمیت اتصال ایران به بازارهای جدید منطقه و سرمایه گذاری مشترک در شرایط تحریم

رئیس جمهور (در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت):انسجام و وحدت کلمه اولویت نخست دوره بازآفرینی پس از جنگ اقتصادی است.

اتحادیه اوراسیا فضای مناسب برای تجارت و تعاملات سالم و شفاف اقتصادی ایران با کشورهای منطقه است.

تأکید رئیس جمهور بر اهمیت اتصال ایران به بازارهای جدید منطقه و سرمایه گذاری مشترک در شرایط تحریم