رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تاکید دیپلمات‌های چین و ایران بر لزوم بازگشت سریع واشنگتن به برجام و لغو تحریم‌ها

تاکید دیپلمات‌های چین و ایران بر لزوم بازگشت سریع واشنگتن به برجام و لغو تحریم‌ها وزارت خارجه چین با اشاره به تماس تلفنی عباس عراقچی و «ما ژائوشو» معاون وزیر خارجه چین بر لزوم بازگشت سریع واشنگتن به برجام و لغو تحریم‌ها تاکید کرد.

تاکید دیپلمات‌های چین و ایران بر لزوم بازگشت سریع واشنگتن به برجام و لغو تحریم‌ها

وزارت خارجه چین با اشاره به تماس تلفنی عباس عراقچی و «ما ژائوشو» معاون وزیر خارجه چین بر لزوم بازگشت سریع واشنگتن به برجام و لغو تحریم‌ها تاکید کرد.