رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ظریف، وزیر خارجه:به الزام قانون، ما اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کردیم.

ظریف، وزیر خارجه:به الزام قانون، ما اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کردیم. این اقدام کاملا در انطباق با بند ۳۶ برجام است، چراکه: – رییس‌جمهور امریکا هنوز نقض از سوی ایالات متحده را متوقف نکرده – سه کشور اروپایی به عدم رعایت تعهداتشان ادامه می‌دهند تفاهم با گروسی نشان‌دهنده حسن نیت ماست. تمام اقدامات […]

ظریف، وزیر خارجه:به الزام قانون، ما اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کردیم.

این اقدام کاملا در انطباق با بند ۳۶ برجام است، چراکه:
– رییس‌جمهور امریکا هنوز نقض از سوی ایالات متحده را متوقف نکرده
– سه کشور اروپایی به عدم رعایت تعهداتشان ادامه می‌دهند

تفاهم با گروسی نشان‌دهنده حسن نیت ماست.

تمام اقدامات جبرانی بازگشت‌پذیر هستند.