رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پارک‌ها و بوستان‌های کرج دوباره تعطیل شد

پارک‌ها و بوستان‌های کرج دوباره تعطیل شد رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج: برای جلوگیری از ورود به موج چهارم شیوع کرونا، پارک‌ها و بوستان‌های سطح شهر کرج مجددا تعطیل شده است.

پارک‌ها و بوستان‌های کرج دوباره تعطیل شد

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج: برای جلوگیری از ورود به موج چهارم شیوع کرونا، پارک‌ها و بوستان‌های سطح شهر کرج مجددا تعطیل شده است.