رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وضع استخدامی ۱۰۰ هزار نیروی آموزش و پرورش به زودی روشن می‌شود

وضع استخدامی ۱۰۰ هزار نیروی آموزش و پرورش به زودی روشن می‌شود وزیر آموزش و پرورش در گفتگوی مجازی با مدیران مدارس آذربایجان غربی: برای تعیین تکلیف بیش از ۸۳ هزار نفر اقدام شده که با تعیین تکلیف ۳۰ هزار نفر دیگر، وضع نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر مشخص می‌شود. برای ترمیم حقوق و وضعیت […]

وضع استخدامی ۱۰۰ هزار نیروی آموزش و پرورش به زودی روشن می‌شود

وزیر آموزش و پرورش در گفتگوی مجازی با مدیران مدارس آذربایجان غربی: برای تعیین تکلیف بیش از ۸۳ هزار نفر اقدام شده که با تعیین تکلیف ۳۰ هزار نفر دیگر، وضع نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر مشخص می‌شود.

برای ترمیم حقوق و وضعیت مسکن همکاران تلاش‌هایی آغاز کرده ایم و برای ارتقای صلاحیت های حرفه ای نیز در این بخش تدابیری اندیشیده شده است.