رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انهدام ۲ قمارخانه و بازداشت ۱۸ قمارباز در تهران

انهدام ۲ قمارخانه و بازداشت ۱۸ قمارباز در تهران مأموران پلیس امنیت تهران بزرگ موفق به انهدام دو قمارخانه در شمال تهران و دستگیری ۱۸ نفر در این رابطه شدند. گردانندگان این دو قمارخانه که از اوباش بودند حدود ۲ سال هم در فضای مجازی و هم فضای حقیقی به فعالیت می‌پرداختند؛ گردش مالی دو […]

انهدام ۲ قمارخانه و بازداشت ۱۸ قمارباز در تهران

مأموران پلیس امنیت تهران بزرگ موفق به انهدام دو قمارخانه در شمال تهران و دستگیری ۱۸ نفر در این رابطه شدند.

گردانندگان این دو قمارخانه که از اوباش بودند حدود ۲ سال هم در فضای مجازی و هم فضای حقیقی به فعالیت می‌پرداختند؛ گردش مالی دو قمارخانه مذکور حدود چهار میلیارد تومان بوده است.

مأموران پلیس امنیت تهران بزرگ از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۱ قمارخانه را در تهران منهدم کرده‌اند.