رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سیارکی دو برابر آسمان‌خراش امپایر استیت به زودی از نزدیک زمین عبور می‌کند

سیارکی دو برابر آسمان‌خراش امپایر استیت به زودی از نزدیک زمین عبور می‌کند ناسا عبور این سیارک را با عنوان «بالقوه خطرناک» طبقه‌بندی کرده است و می‌گوید که این اتفاق، نزدیک‌ترین عبور این سیارک از کنار زمین تا دهه‌های آینده است.

سیارکی دو برابر آسمان‌خراش امپایر استیت به زودی از نزدیک زمین عبور می‌کند

ناسا عبور این سیارک را با عنوان «بالقوه خطرناک» طبقه‌بندی کرده است و می‌گوید که این اتفاق، نزدیک‌ترین عبور این سیارک از کنار زمین تا دهه‌های آینده است.