رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایرانی‌ها نصف روز را صرف خودشان می‌کنند

ایرانی‌ها نصف روز را صرف خودشان می‌کنند آمار‌ها نشان می‌دهد ایرانی‌ها نزدیک به نیمی از روز را صرف رسیدگی و خودمراقبتی مانند خوردن، خوابیدن، سفر و مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی می‌کنند. مردان روزانه ۵ساعت و زنان ۳۸دقیقه کار می‌کنند؛ با این حال زنان وقت بیشتری را صرف کارهای خانه می‌کنند. نکته مهم‌تر اینکه دیگر کسی […]

ایرانی‌ها نصف روز را صرف خودشان می‌کنند

آمار‌ها نشان می‌دهد ایرانی‌ها نزدیک به نیمی از روز را صرف رسیدگی و خودمراقبتی مانند خوردن، خوابیدن، سفر و مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی می‌کنند.

مردان روزانه ۵ساعت و زنان ۳۸دقیقه کار می‌کنند؛ با این حال زنان وقت بیشتری را صرف کارهای خانه می‌کنند.

نکته مهم‌تر اینکه دیگر کسی حاضر نیست هیچ کاری را بدون مزد انجام دهد و میانگین فعالیت‌هایی که ایرانی‌ها بدون مزد انجام می‌دهند به ۲دقیقه در روز رسیده است.