رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بررسي مسئله درگیری با قاچاقچیان سوخت در مرز ایران و پاکستان

بررسي مسئله درگیری با قاچاقچیان سوخت در مرز ایران و پاکستان سخنگوی وزارت امور خارجه: با توجه به تحویل جسد یک ایرانی طی صورتجلسه مشترک از سوی پاکستان به ایران، مرزبانان درجه یک دو کشور این موضوع را در دست بررسی دارند.

بررسي مسئله درگیری با قاچاقچیان سوخت در مرز ایران و پاکستان

سخنگوی وزارت امور خارجه: با توجه به تحویل جسد یک ایرانی طی صورتجلسه مشترک از سوی پاکستان به ایران، مرزبانان درجه یک دو کشور این موضوع را در دست بررسی دارند.