رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جهانپور: مصونیت واکسن‌های کرونا موقت است

جهانپور: مصونیت واکسن‌های کرونا موقت است رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هنوز برای قضاوت درباره مدت زمان ایمنی‌زایی و مصونیت پس از تزریق واکسن‌های کرونا زود است اما در مورد همه واکسن‌های موجود در دنیا مدت زمان بیش از هفت یا هشت ماه مصونیت پیش‌بینی نمی‌شود./ ایرنا

جهانپور: مصونیت واکسن‌های کرونا موقت است

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت:

هنوز برای قضاوت درباره مدت زمان ایمنی‌زایی و مصونیت پس از تزریق واکسن‌های کرونا زود است اما در مورد همه واکسن‌های موجود در دنیا مدت زمان بیش از هفت یا هشت ماه مصونیت پیش‌بینی نمی‌شود./ ایرنا