رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بورل از احیای برجام «مطابق با خواست دولت بایدن» گفت

بورل از احیای برجام «مطابق با خواست دولت بایدن» گفت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر گام‌های هسته‌ای اخیر ایران را «بسیار نگران‌کننده» توصیف کرد و مدعی شد می‌توان توافق هسته‌ای را مطابق با میل دولت جدید آمریکا احیا کرد.

بورل از احیای برجام «مطابق با خواست دولت بایدن» گفت

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر گام‌های هسته‌ای اخیر ایران را «بسیار نگران‌کننده» توصیف کرد و مدعی شد می‌توان توافق هسته‌ای را مطابق با میل دولت جدید آمریکا احیا کرد.