رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسافرت به مشهد در ایام تعطیلات نوروز ممنوع است.

مسافرت به مشهد در ایام تعطیلات نوروز ممنوع است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: در ایام تعطیلات نوروز، مسافرت به شهر‌های زرد مسافر پذیر از جمله مشهد، ممنوع است.

مسافرت به مشهد در ایام تعطیلات نوروز ممنوع است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: در ایام تعطیلات نوروز، مسافرت به شهر‌های زرد مسافر پذیر از جمله مشهد، ممنوع است.